Aktovka obsahuje 0 položek.

Plzeňský

Plzeň

historie města sahá do 13. stol. a vždy hrálo důležitou roli v dějinách českého státu. Mimořádná poloha města na obchodní cestě z Prahy do Norinberka předurčilo město k nebývalému rozvoji obchodu a průmyslu. Město proslavila a to po celém světě výroba piva Pilsner – Urquell. Bohatství a prosperita města je patrná v architektuře, gotické domy postupem času byly renesančně a barokně přestavovány. Tyto domy v 19. stol. doplnily honosné měšťanské vily.

Fotogalerie
Plzeň

Věž chrámu sv. Bartoloměje

gotický kostel s nejvyšší kostelní věží (102,6m) v Čechách je dominantou města. Na oltáři je umístěna socha Panny Marie, tzv. Plzeňská madona, která se řadí k nejlepším dílům krásného slohu českého gotického umění. Za dobrého počasí je možné z věže mimo jiné také zhlednou 70km vzdálenou Šumavu a Černý les.

Fotogalerie
Věž chrámu sv. Bartoloměje

Velká Synagoga

od roku 1894 patří k dominantám Plzně, ve které do počátku II. Světové války žila velká židovská komunita. Synagoga upoutává vzácným interiérem, vitrážemi. Synagoga nabízí také vynikající akustiku, unikátní pneumatické varhany, horkovzdušné podlahové topení a další zajímavosti.

Fotogalerie
Velká Synagoga

Hrad Velhartice

 hrad pochází z přelomu 13. a 14. stol., jeho raritou je gotický kamenný most se čtyřmi lomenými oblouky, který spojuje palác s věží. Na hradě byly ukryty nějakou dobu korunovační klenoty českých králů v době, kdy Karlštejn ohrožovali husité.
Otevírací doba: duben soboty, neděle, svátky 9:00 - 16:00h, květen denně kromě pondělí 9:00 - 17:00h, červen - srpen denně kromě pondělí 9:00 - 18:00h, září denně kromě pondělí 9:00 - 17:00h, říjen soboty, neděle, svátky 9:00 - 16:00h.

Fotogalerie
Hrad Velhartice

Zámek Nebílovy

 barokní zámek pochází z počátku 18. stol.. Zajímavostí je první patro vymalováno nástěnnými malbami exotických krajin od A. Tuvory. Od roku 1816 byl zámek v držení Valdštejnů.
Otevírací doba: duben, říjen: So, Ne, svátky 9 - 12h, 13 - 16h (ve všední dny pouze pro předem objednané skupiny nad 10 osob), květen, září: denně mimo Po 9 - 12h, 13 - 16h, červen - srpen: denně mimo Po 9 - 12h, 13 - 17 h.

Fotogalerie
Zámek Nebílovy

Klášter Chotěšov

 původní klášter premonstrátek byl založen na počátku 13. stol.. Za svou existenci byl mnohokrát vydrancován, pobořen a znovu obnoven. V 17. stol. proběhla rekonstrukce v barokním stylu. Postupně zde byla církevní škola, starobinec a kasárna. V poslední době je klášter postupně rekonstruován.
Otevírací doba: květen - září: neděle: prohlídky vždy 13.00, 14.30, 16.00 délka prohlídky 1,5 hodiny.

Fotogalerie
Klášter Chotěšov

Hrad Švihov

 jedinečně zachovalý vodní hrad, který leží u řeky Úhlavy z níž je částečně napájen důmyslnými vodními kanály, které zde nahrazovaly příkré svahy vzniknul na přelomu 15. a 16. stol. Švihov se svým opevněním patřil mezi nejlepším pevnostem své doby. Návštěvníci zde mohou spatřit renesanční nábytek, sbírku gotických plastik, taneční sál s renesančním kazetovým stropem, zbrojnici a staré obrazy.

Fotogalerie
Hrad Švihov

Hrad a zámek Horšovský Týn

 patří mezi nejvýznamnější architektonické skvosty západních Čech. Historie sahá do 13. stol., kde byl vystavěn raně gotický hrad kastelového typu s kaplí. Hrad nabízí šest prohlídkových okruhů, kde mohou návštěvníci zhlédnout ukázky zámeckého bydlení, taneční sál, knihovnu s 15 tisíci svazky knih, rytířský sál.

Fotogalerie
Hrad a zámek Horšovský Týn

Hrad Radyně

 královský hrad byl postaven ve 14. stol. za vlády Karla IV. a je dominantou Plzeňska. Hrad se původně jmenoval Karlskrone – Karlova koruna, ale později se ujal název podle kopce, na kterém hrad leží. V 16. stol. hrad vyhořel a zpustnul a pak se prý v něm usadili duchové.
Otevírací doba: duben - květen: So, Ne 10-18h, červen - srpen: Út - Ne 10-18h, září - říjen: So, Ne 9-17h.

Fotogalerie
Hrad Radyně

Zámek Kozel

 nejnavštěvovanější lovecký zámek na Plzeňsku. Zámek vznikl na konci 18. stol. pro nejvyššího lovčího českého království Vojtěcha Černína, kde se sjížděla šlechta k honům z celých Čech. V zámku jsou k vidění ukázky z řemesel, hostinské pokoje, kuřácký salon, toaletní pokojík, kulečníkový salonek. V okolí je rozsáhlý anglický park se vzácnými dřevinami. Celý areál má bezbariérový přístup, vhodné pro vozíčkáře.

Fotogalerie
Zámek Kozel
Syndikovat obsah