Aktovka obsahuje 0 položek.

Kostely

Panenský Týnec

nedostavěný chrám měl být původně třílodní. V současnosti lze volně navštívit 21 m dlouhé, 9 m široké a přes 20 vysoké kněžiště. Ucelená část tedy není chrámová loď, ale jen výběžek s kněžištěm, vlastní trojlodní prostor měl být v místě, kde je zachovaný vstupní portál směrem od obce. Okolí chrámu je pečlivě parkově upraveno. Trávníky posekané a všude klid a pořádek. Pozitivní zóna uvnitř chrámu z pohledu psychotroniky.

Fotogalerie
Panenský Týnec
Panenský Týnec
Panenský Týnec
Panenský Týnec

Osecký klášter

klášter je národní kulturní památkou, v roce 1996 oslavil 800 let od založení konventu. V kapitulní síni se nacházejí jedny z nejstarších gotických prostor v ČR, kostel má základy románské trojlodní baziliky. Chrám o celkové délce 76 m patřil ve své době k největším řádovým stavbám v Čechách. V roce 1996 byl otevřen nově zrekonstruovaný vstupní areál pro návštěvníky.

Fotogalerie
Osecký klášter
Osecký klášter
Osecký klášter
Osecký klášter
Osecký klášter

Kostel svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové

Kostel vzniknul nejspíše již ve 14. století. V historii byl několikrát poškozen a vykraden. Poslední a největší oprava byla provedena v roce 2004, kdy kostel zcela zhořel.

Fotogalerie
Kostel svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové
Kostel svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové
Kostel svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové
Kostel svaté Kateřiny v Ostravě - Hrabové

Šenov u Ostravy - Římskokatolický kostel prozřetelnosti boží

Barokní kostel, přezdívaný barokní perla Moravy je zasazený do zámeckého parku. Určitě stojí za prohlédnutí, v těsné blízkosti stojí fara a zatím neopravená barokní křížová cesta.

Fotogalerie
Šenov u Ostravy - Římskokatolický kostel prozřetelnosti boží
Šenov u Ostravy - Římskokatolický kostel prozřetelnosti boží
Šenov u Ostravy - Římskokatolický kostel prozřetelnosti boží

Kostel sv. Panny Marie, Gruň

Jednolodní stavba zasvěcená sv. Panny Marii. Po válce byl kostel necitelně opravován, původně šindelová dřevěná střecha lodi i věže byla nahrazena plechovou. Návštěva kostela na hřebenu Beskyd může být spojena s turou, cykloturou, v zimě kolem vede běžkařská trasa (Visalaje - Hamry).

Fotogalerie
Kostel sv. Panny Marie, Gruň

Kostel Povýšení sv. Kříže

Pěkný opravený kostel, dominanta náměstí a celého města. V blízkosti rozlehlý park Boženy Němcové.

Fotogalerie
Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel sv. Prokopa a sv. Kateřiny

původně pravoslavný kostel z 17. stol.. Kostel pochází ze Zakarpatské Rusi a do České republiky byl převezen za první republiky. Kostel má bohatou stěhovací historii, nejprve ze Zakarpatské Rusi do obce Hliňance a poté do Velkých Kunčic (Kunčice pod Ondřejníkem). Několikrát byl opravován, poslední oprava proběhla v 90. letech 20. stol., kdy byl kostel podezděn.

Fotogalerie
Kostel sv. Prokopa a sv. Kateřiny
Kostel sv. Prokopa a sv. Kateřiny

Kostel sv. Michala

pochází z 12. stol.. V letech 1400 až 1402 zde kázal Mistr Jan Hus. Postupem času byl přistavěn klášter, současný chrám vznikl barokní přestavbou v 18. stol.. Půl století později byl kostel spolu s klášterem zrušen. Vznikly zde obytné domy a skladiště. Koncem 20. stol. byla provedena rekonstrukce a byla zde zpřístupněna magická multimediální show.

Fotogalerie
Kostel sv. Michala

Farní kostel Panny Marie Královny – Mar. Hory

novobarokní stavba z roku 1905 se dvěma čtyřbokými věžemi. Bohatá vnitřní malířská a sochařská výzdoba. V blízkostí budova fary v secesním slohu.

Fotogalerie
Farní kostel Panny Marie Královny – Mar. Hory

Evangelický kostel

stavba z cihlového zdiva ve stylu holandské renesance z roku 1907, ovlivněná secesí. Kostelu vévodí kvadratická věž s hodinami.

Fotogalerie
Evangelický kostel
Syndikovat obsah