Aktovka obsahuje 0 položek.

Hrady a zámky

Janův hrad

je součástí Lednicko-valtického areálu. Romantická napodobenina zříceniny starého hradu, kde se pořádaly hostiny po honu spojené s vyhlášením Krále honu.
Otevírací doba: duben: sobota, neděle od 9h do 16.45h, květen - září: denně krom pondělí od 9h do 16.45h, říjen: sobota, neděle od 9h do 16.45h.

Fotogalerie
Janův hrad
Janův hrad
Janův hrad

Zámek Fulnek

zámek na základech gotického hradu. Horní zámek později rozšířen v renesanční a barokní podobě, věž nesouměrně umístěná. Dolní zámek na místě staršího opevnění ze 17. stol. Od zámku je rozhled daleko do Moravské brány.

Fotogalerie
Zámek Fulnek

Zámek Bechyně

knížecí hrad, zmiňovaný již v 9 století, stojící na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Od roku 1268 patřil Přemyslu Otakaru II., který zde vybudoval gotický kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského bylo v předhradí založeno město, roku 1323 obehnané hradbami. Během husitských válek bylo město i zámek vypáleno. Zámek byl výrazně přestavován ve třech slohových obdobích: pozdní gotika z dob Šternberků, renesance za panování Petra Voka z Rožmberka, klasicismus a empir za působení Paarů.

Fotogalerie
Zámek Bechyně

Nový hrádek

hrad byl vystavěn Janem Jindřichem Lucenburským v letech 1360. V roce 1645 byl obléhán Švédy a částečně pobořen a opuštěn. Po 1 sv. válce připadl státu a na krátkou dobu zde byla vybudována turistická ubytovna. V 50 letech 20. stol. byl pro veřejnost uzavřen. Po pádu komunistů se stal vyhledávaným místem. Krásný pohled na část parku s meandry řeky Dyje.

Fotogalerie
Nový hrádek
Nový hrádek
Nový hrádek
Nový hrádek
Nový hrádek

Bítov

Hrad leží na ostrohu nad soutokem řek Dyje a Želetavky. V areálu se nachází kaple, ZOO, ochutnávka vín a restaurace. Prohlídka hradu ohromí malovanými zdmi a obsáhlou sbírkou vypreparovaných zvířat (psů, koček, ptáků, aj).
Otevírací doba: duben: sobota, neděle, svátky 9 - 12h, 13 - 16h, květen, červen: denně kromě pondělí 9 - 12h, 13 - 17h, červenec, srpen: denně kromě pondělí 9 - 12h, 13 - 18h, září: denně kromě pondělí 9 - 12h, 13 - 17h, říjen: sobota, neděle, svátky 9 - 12h, 13 - 16h.

Fotogalerie
Bítov
Bítov
Bítov

Štramberk - trůba

nádherné městečko mezi kopci, které je městskou památkovou rezervací s převažující valašskou lidovou architekturou. Dominantou města je válcová věž nazývaná Trúba ze 14. stol.. V lokalitě města je botanická zahrada umístěná ve vápencových lomech, jeskyně Šipka a Národní park s plastikami slavných Čechů.

Fotogalerie
Štramberk - trůba
Štramberk - trůba
Štramberk - trůba
Štramberk - trůba
Štramberk - trůba
Štramberk - trůba

Slezsko-ostravský hrad

původně palácová dvoupodlažní stavba s ochrannými hradbami a věží v průběhu let renesanční přestavba na zámek. 90 léta 19. stol. v okolí těžba uhlí a tím zapříčiněn pokles o 16m. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2004. Hrad se stal kulturním a společenským centrem Ostravy.

Fotogalerie
Slezsko-ostravský hrad
Slezsko-ostravský hrad

Zámek Bruntál

rvní zmínku o hradu v Bruntále máme až od 15. stol. Hrad byl mnohokrát přestavěn, bylo to spojeno se změnou majitelů, postupně se hrad měnil v renesanční zámek. V 18. stol. byl u zámku vytvořen rozsáhlý anglický park.
Otevírací doba: duben, říjen: 9 - 12, 12.30 - 16hod., květen - září: 9 - 12h, 12.30 - 17hod., listopad: po předchozí domluvě, 26.12. - 30.12.: 9 - 12h, 12.30 - 16hod.

Fotogalerie
Zámek Bruntál

Zámek Hradec nad Moravicí

je nazýván klenotem Slezska. Zámek je rozdělen na dvě části a to na starší Bílý zámek a přístavbu novogotický Červený zámek. K procházkám se nabízí přilehlý anglický park. Zámek byl v roce 2001 prohlášen národní kulturní památkou.
Otevírací doba: duben: sobota, neděle, svátky 10 - 16h, květen: denně kromě pondělí 9 - 17h, červen - srpen: denně kromě pondělí 9 - 17h, září: denně kromě pondělí 9 - 17h, říjen: sobota, neděle, svátky 10 - 16h, prosinec: sobota, neděle, svátky 10 - 16h.

Fotogalerie
Zámek Hradec nad Moravicí

Hrad Hukvaldy

vystavěn ve 13. stol. na důležité obchodní cestě mezi Olomoucem a Krakovem. Strategická poloha hradu se osvědčila i při třicetileté válce. V 18. stol. hrad vyhořel a proměnil se v chátrající ruinu. Hrad je tvořen dlouhými zdmi přerušované baštami a obytnými budovami. Po vstupu do areálu se před námi otevře první nádvoří s kaplí a most ke druhému a třetímu nádvoří s vyhlídkovou věží a sklepením. K romantickým procházkám slouží rozsáhlá obora, kde se inspiroval i Leoš Janáček.

Fotogalerie
Hrad Hukvaldy
Hrad Hukvaldy
Hrad Hukvaldy
Hrad Hukvaldy
Hrad Hukvaldy
Syndikovat obsah