Aktovka obsahuje 0 položek.

Kostely

Osecký klášter

klášter je národní kulturní památkou, v roce 1996 oslavil 800 let od založení konventu. V kapitulní síni se nacházejí jedny z nejstarších gotických prostor v ČR, kostel má základy románské trojlodní baziliky. Chrám o celkové délce 76 m patřil ve své době k největším řádovým stavbám v Čechách. V roce 1996 byl otevřen nově zrekonstruovaný vstupní areál pro návštěvníky.

Fotogalerie
Osecký klášter
Osecký klášter
Osecký klášter
Osecký klášter
Osecký klášter

Panenský Týnec

nedostavěný chrám měl být původně třílodní. V současnosti lze volně navštívit 21 m dlouhé, 9 m široké a přes 20 vysoké kněžiště. Ucelená část tedy není chrámová loď, ale jen výběžek s kněžištěm, vlastní trojlodní prostor měl být v místě, kde je zachovaný vstupní portál směrem od obce. Okolí chrámu je pečlivě parkově upraveno. Trávníky posekané a všude klid a pořádek. Pozitivní zóna uvnitř chrámu z pohledu psychotroniky.

Fotogalerie
Panenský Týnec
Panenský Týnec
Panenský Týnec
Panenský Týnec
Syndicate content