Aktovka obsahuje 0 položek.

Lázně Mšené

prameny podzemních vod v blízkosti Mšeného jsou známy odedávna. V polovině 18. stol. byla voda vyvěrající v blízkosti myslivny u panské bažantnice užívána myslivci. Lázně jsou zaměřené na pohybové ústrojí a léčbu slatinnými zábaly.

Fotogalerie
Lázně Mšené
Total votes: 1553