Aktovka obsahuje 0 položek.

Farní kostel sv. Václava

nejstarší dochovaná církevní památka z 1. poloviny 13. stol.. Za svou historii několikrát vyhořel a znovu byl vystavěn. Do 18. stol. byl v okolí kostela hřbitov a během archeologických vykopávek byly objeveny hroby a románské zdivo z 13. stol.. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1998 – 2004.

Fotogalerie
Farní kostel sv. Václava
Total votes: 1540