Aktovka obsahuje 0 položek.

Liberec

historie města sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty. Nové zásadnější proměny zaznamenal Liberec v druhé polovině 18. stol., kdy bylo centrum města zastavěno zděnými domy. Počátek 19. stol. pak znamenal rozvoj textilního průmyslu a tedy i průmyslové architektury. V té době vznikla řada reprezentativních budov, které městu dodávaly majestátnost odpovídající jeho významu.

Fotogalerie
Liberec
Total votes: 1435