Aktovka obsahuje 0 položek.

Kroměříž

areál zámku a zahrad byl zapsán do seznamu UNESCO v roce 1998. Původně tržní osada, která ležela na obchodní cestě, patřila olomouckému biskupství. Ve 13. stol. byla osada povýšena na město a byl zde přemístěn manský soud. V pozdějších letech město dobývali husité, Švédové město v roce 1643 vypálili a v roce 1752 bylo obsazeno Prusy. V dalších stoletích se stala Kroměříž centrem kultury a školství, až byla nazývána „Hanáckými Athénami“.

Fotogalerie
Kroměříž
Total votes: 1514